Lettergrootte

Groter Herstellen Kleiner

Zonnepanelen 227167f45d91a292cd309517bb5e78bf
Zons Onder A310b999540f33d72916d0a22819d258
Hout Kaderwerk 17663d7b92e08c64eff4833a2426a1c6

EPC publieke gebouwen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken.

De invoering van het EPC in het Vlaamse Gewest verloopt gefaseerd afhankelijk van de bruikbare vloeroppervlakte van het publieke gebouw :
  • gebouwen groter dan 1.000 m² : EPC verplicht sinds 1 januari 2009 ;
  • gebouwen groter dan 500 m² : EPC verplicht vanaf 1 januari 2013 ;
  • gebouwen groter dan 250 m² : EPC verplicht vanaf 1 januari 2015.
Het EPC is het gevolg van de Europese richtlijn (2002/91/EG) betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking 2010/31/EU). Met het Energiedecreet van 8 mei 2009, zoals gewijzigd
met het decreet van 18 november 2011, werd in Vlaanderen uitvoering gegeven aan
deze richtlijn.