Lettergrootte

Groter Herstellen Kleiner

Zonnepanelen 227167f45d91a292cd309517bb5e78bf
Zons Onder A310b999540f33d72916d0a22819d258
Hout Kaderwerk 17663d7b92e08c64eff4833a2426a1c6

Hoe werken zonnepanelen?

Een PV systeem is een hoogstaand stukje technologie en bestaat uit meerdere onderdelen:

  • zonnepanelen
   Een zonnepaneel bestaat uit aaneengeschakelde zonnecellen die gelijkstroom produceren. 
   - zetten zonlicht om in elektriciteit
   - worden best georiënteerd naar het zuiden onder een hoek van ongeveer 30°  (tussen (Z)O en (Z)W met een hellingshoek tussen 12° en 55° is nog steeds rendabel)
   - schaduw kan je best vermijden

    
  • omvormer(s)
   Dit zijn de harde werkers van uw installatie! Om de zonnestroom in uw woning te gebruiken, moet deze omgevormd worden naar een mooie wisselstroom (230 Volt, 50 Hz).  Dit gebeurt in een toestel dat we de 'omvormer' noemen.
   Indien mogelijk gebruikt u best een driefasige omvormer, deze is meer bedrijfszeker.

 

 • teller groene stroom van uw zonnepanelen
  Een afzonderlijk metertje houdt heel precies bij hoeveel stroom uw panelen leveren. Dit kan stroom zijn aan uw verbruikers in huis (bijvoorbeeld strijkijzer, kookvuur, ...) en het eventuele overschot dat in het net wordt gestuurd.
  De teller voor de stroom van uw zonnepanelen geeft een cijfer aan in KWh (= 1000 Watt geleverd vermogen gedurende 1 uur). Als er 1000 KWh op uw groenestroomteller staat hebt u één groenestroomcertificaat. Hiervoor kreeg u tot 2013 nog een bedrag per 1000kwh.  
  Maar nu hoeft dit niet meer omdat de prijs van de zonnepanelen fors gedaald is. De stroom dit u zelf maakt met uw zonnepanelen is nu veel goedkoper dan de stroom uit het net die u moet aankopen.

 • uw bestaande Kwh-teller zal terugdraaien
  Verbonden met uw bestaande verdeelkast, vindt u de kWh–teller van de netbeheerder (Eandis). Deze teller meet uw verbruik aan elektriciteit van uw energielevenrancier. Als de zonnepanelen stroom leveren zal deze teller trager beginnen draaien. Maar zodra de PV-panelen meer stroom produceren dan u op dat ogenblik verbruikt, zal deze kWh–teller terugdraaien. Uw zonnepanelen sturen dan groene stroom in het net. Hierdoor zal uw elektriciteitsfactuur verminderen.

 • bestaande verdeelkast
  De bestaande zekeringkast in uw woning, wordt via de omvormer verbonden met uw zonnepanelen. Door uw panelen, via de omvormer, aan deze verdeelkast te koppelen, kunnen we alle gebruikers voorzien van zonnestroom.